Automatisk snittlängd (AutoLoc™) förbättrar packningen i silon
AutoLoc

AutoLoc

1. HarvestLab™ 3000 – mätning av vattenhalten under gång
2. Manuell kontroll (förare)
3. AutoLoc – automatisk kontroll
4. Steglös inställning av snittlängden (IVLOC™) – kan justeras under gång
 
AutoLoc är en exklusiv John Deere-funktion som ökar värdet på HarvestLab 3000 torrsubstansmätare och John Deeres självgående exakthack. AutoLoc samverkar med HarvestLab 3000 torrsubstansmätare och IVLOC för automatisk justering av snittlängden, baserat på grödans vattenhalt, för bättre packning i silon. Det är en innovation som alla näringsspecialister, animalieproducenter och förare kan dra nytta av.
 
John Deere är industriledande vad gäller realtidsinformation som är avgörande för foderproduktion. Kvalitetsfoder är resultatet av rätt packat ensilage, direkt relaterat till grödans vattenhalt och snittlängd.
 
Snittlängden justeras automatiskt under gång, baserat på grödans vattenhalt och förinställningar baserat på förarens krav. Inga kalibreringar behöver göras på fältet för att anpassas till önskad snittlängd; föraren programmerar GreenStar™-monitorn med önskad snittlängd vid olika vattenhalt.
 
När grödans vattenhalt ändras, svarar den hydrostatiska IVLOC inmatningsrullen automatiskt med att öka eller sänka rullens hastighet, vilket i sin tur ändrar snittlängden. Om grödans vattenhalt är utanför önskat värde, justerar och begränsar IVLOC snittlängdsväxellådan snittlängden baserat på de max. och min. snittlängder som ställts in av föraren.
 
Varför AutoLoc är ett måste för att säkerställa bästa ensilagekvalitet och lönsamhet
 
Den påverkar ensilagepackningen i silon och säkerställer att fodret håller högsta möjliga kvalitet.
 
Ensilagepackning och AutoLoc
 
God ensilering kräver en väl packad silo som bevarar grödans värde. Det är huvudkravet för både animalie- och energiproducenter. Det är många faktorer som spelar roll för att uppnå bästa silopackning, exempelvis typ av gröda, vattenhalt, snittlängd och silons fyllningshastighet.
 
Vissa av dessa faktorer är svåra att ändra under arbetets gång. AutoLock ökar kontrollen över både hackning och ensilering. Nu behöver föraren inte längre kompromissa vad gäller snittlängden baserat på vattenhalten. Det sköts automatiskt av AutoLock.
 
Producenterna är ofta så fokuserade på att klara av skörden att man förbiser viktiga uppgifter och detaljer. Majsensilage har en växtperiod på fem månader, skördas på några få dagar och ska ge foder under 10 till 12 månader. Det vill till att förvaringen är den bästa möjliga.
 
Kvaliteten på ensilaget som ska hackas och packas på bara några få dagar, kan få en enorm inverkan på verksamhetens årsinkomst. Ensilagekostnaderna utgör en stor andel av animalie- och energiproducenternas utgifter. Låg foderkvalitet kan leda till extra kostnader på tiotusentals kronor per år i ökade foderkostnader för inköp av extra ensilage.
 
Kvalitetsförsämring och återuppvärmning av ensilaget är de största problemen. Det beror oftast på otillräcklig packning och fel snittlängd. För att uppnå rätt packning av ensilaget, med så lite luft som möjligt, måste snittlängden justeras efter grödans vattenhalt; ju våtare material, desto längre snittlängd.
 
Även om varierande snittlängder dramatiskt kan hjälpa till att öka tätheten, måste snittlängden vara enhetlig för att djuren ska uppnå normal idissling och salivproduktion i våmmen. Om snittlängden är för kort passar inte fodret processen i våmmen och packningen i silon försvåras.
 
Därför skapade John Deere AutoLoc, som automatiskt justerar snittlängden baserat på vattenhalten och samtidigt bibehåller den förinställda snittlängdsintervallen.
 
En begränsad variation av snittlängden i silon bör inte påverka fibereffekten i den dagliga foderransonen. Att använda AutoLoc i samband med tornsilo eller plansilo kan dock påverka fibereffekten.
 
Enligt studier gjorda av Honig och Rohr 1985 (se följande tabell) är det möjligt att uppnå bättre packning av torrare grödor när grödan hackas med kortare snittlängd.
Snittlängd (mm) Packning i silon (kg/m3)
73 procent vattenhalt 64 procent vattenhalt
4 mm 205 kg/m3 180 kg/m3
7 mm 192 kg/m3 175 kg/m3
14 mm 173 kg/m3 157 kg/m3
AutoLoc-sida på monitorn

AutoLoc-sida på monitorn

AutoLoc-diagram

AutoLoc-diagram

AutoLoc-lösningen på torrsubstans och snittlängd
 
Exakt justering av snittlängden under gång är unikt för marknaden. John Deere AutoLoc i kombination med HarvestLab 3000 torrsubstansmätare mäter vattenhalten under gång – med marknadens mest avancerade system, NIR-teknologi.
 
Med exakt mätning av vattenhalten kan AutoLoc justera snittlängden i steg om endast 1 mm. Denna process är snabbare och exaktare än vad någon förare kan uppnå manuellt, med tanke på alla andra funktioner som måste hållas under kontroll. Detta ökar den totala effektiviteten dramatiskt.
 
Med AutoLoc behöver SPFH-föraren bara ställa in minimum, optimal och maximum vattenhalt och motsvarande snittlängd. AutoLoc skapar en linjär kurva mellan minimum och optimalt samt mellan optimalt och minimum och mellan optimalt och maximum. Snittlängden ställs in baserat på denna information.
 
Till exempel, om optimal snittlängd är inställd till 15 mm vid 68 procent vattenhalt och 8 mm vid 50 procent vattenhalt, och den faktiska vattenhalten är 63 procent, kommer AutoLoc automatiskt att justera snittlängden till 13 mm, baserat på den linjära kurvan.
 
Exakthackens prestanda och AutoLoc
 
Självgående exakthackens kapacitet är beroende dels av tillgänglig motoreffekt, men också snittlängden. Om man skär ensilaget med längre snittlängd krävs mindre effekt och mindre bränsle än om man skär materialet kortare.
 
Det är alltid en kompromiss mellan kraven på ensilagekvalitet, som tidigare nämnts (hållbarhet och slutdestination) och maskinens genomströmningskapacitet.
 
AutoLoc-funktionen kräver följande utrustning:
  • GS 2- eller 3-system
  • HarvestLab 3000 torrsubstansmätare
  • 8000-serien eller 9000-serien självgående exakthack
 
Senaste uppdatering : 16-Jul-2019
 
[an error occurred while processing this directive]