Visa viktiga skördedata under körning med Harvest Monitor™ skördekartering
Harvest Monitor skördekartering använder GreenStar™ (GS)-displayen

Harvest Monitor skördekartering använder GreenStar™ (GS)-displayen

Både kunder och ägare kommer att uppskatta fördelarna med Harvest Monitor skördekartering.
 
Harvest Monitor skördekartering använder GS-displayen, som erbjuder föraren många olika typer av information:
  • Produktivitet i yta per timme
  • Genomflöde i ton per timme
  • Total skördad area
  • Total skördad massa
  • Avkastning
  • Torrsubstans och andra ingredienser
Harvest Monitor skördekartering beräknar det skördade tonnaget med hjälp av en massaflödesgivare som mäter mängden material som passerar inmatningsrullarna.
 
Information om torrsubstans från givaren till HarvestLab™ torrsubstansmätare används sedan för att bestämma det faktiska tonnaget material som bearbetats av den självgående exakthacken (SPFH), både som faktiskt tonnage och tonnage för torrt material. Fälttest har visat att systemet är extremt exakt.
 
Senaste uppdatering : 11-Jul-2019
 
[an error occurred while processing this directive]