Elektronisk parallellföring (ESL-paket)
Förlopp lastare/återgångsläge

Förlopp lastare/återgångsläge

 

För att utföra ofta återkommande arbeten, enklare och med större precision, erbjuder John Deere nu som tillval ett återgångsläge (RTP) med automatisk återgång av lastaren och redskapet till ett förinställt läge. Återgångsläget är en del av ESL-paketen: ESL standardpaket inkluderar en lastare utan parallellföring (NSL; ej Sverige) med återgångsläge, medan ESL premiumpaketet inkluderar mekanisk parallellföring (MSL) med återgångsläge.
 
Med ESL hålls redskapet i nivå elektroniskt.

 

Se sektionen parallellföring för mer information om ESL-paket.
Så här fungerar det
 
Inställning av RTP i CommandCenter-monitorn

Inställning av RTP i CommandCenter-monitorn

 
Med funktionen återgångsläge styrs frontlastaren av traktorreglaget. Elektronisk parallellföring är basfunktion för återgångsläget. Funktionen kan inaktiveras via CommandCenter för specifika arbeten, t.ex. lastning av spannmål, som inte kräver någon parallellföring (1).
 
Återgångsläget kan aktiveras via CommandCenter-monitorn (PÅ/AV) och kan justeras individuellt för olika redskap. Föraren kan återkalla sparade inställningar för redskapen, som kan användas igen utan ytterligare justeringar (2). Monitorn kan visa två ram/redskapshöjder (höger sida) och två vinkelinställningar (vänster sida). För att visa ytterligare höjd- och vinkellägen, kan föraren växla mellan knapparna A/B (3).
Inställning av rätt hydraulkonfiguration
 
Inställning av RTP i CommandCenter-monitorn

Inställning av RTP i CommandCenter-monitorn

 
För perfekt justering av lastarrörelsen, se fler inställningar i sektionen hydraulik för 6R traktorer.
 
Inställning av flödeskarakteristik
 
Joystickens rörelse kan justeras linjärt (röd), progressivt (grön), eller en kombination av båda (gul), för exakt flödesmodulering och precisionsstyrning av ventilfunktionen.
  • Linjär innebär konstant hastighet under hela rörelsen
  • Progressiv innebär att rörelsen saktar ner precis före ändläget, men säkerställer en mjuk start av rörelsen
  • ”Kombination” är ett mellanläge mellan de två inställningarna ovan
Återgångslägets (RTP) teknologi
 
Sensorernas läge på lastarsidan

Sensorernas läge på lastarsidan

 
En vridsensor (1) är placerad på lastarfästet och mätet lastarramens höjd. En andra vridsensor (2) är integrerad nedtill på insidan av lastarramen och länkad till länkaget som kontrollerar redskapets brytvinkel.
 
Information från sensorerna skickas via kabelhärvan till traktorns styrenhet. Ett speciellt program hanterar kommunikationen mellan joysticken, den elektroniska ventilen och lastarens läge.
 
KodSatsBeskrivning
2011 

ESL standardpaket


OBS!: Inkluderar NSL och RTP.
2012 

ESL premiumpaket


OBS!: Inkluderar MSL och RTP.
 
Senast uppdaterad : 28-Sep-2018
 
[an error occurred while processing this directive]