Reglage och funktioner
Dragning av lastarens hydraulledningar

Dragning av lastarens hydraulledningar

5M, 5R, 6MC/RC, 6M och 6R traktorernas hydraulsystem är den kraft som aktiverar lastarrörelserna. Lastarens hydraulledningar är placerade inuti lastarramen. Det minsker risken för skador och ökar samtidigt sikten och manövreringsförmågan.

 

John Deere erbjuder ett stort urval lastarfunktioner, från minimum två funktioner till samtidig lyft-/brytvinkelfunktion. Tredje funktionen tillåter samtidig aktivering av tre oberoende funktioner. Med fördelningsventilen kan föraren utnyttja en fjärde funktion

 
Tabell: Överblick över tillgängliga funktioner
 

Antal funktioner

Uppgift

Tillämpning

Två funktioner

Två funktioner kan aktiveras samtidigt.

Lyft- och brytvinkel

 

Två funktioner plus fördelningsventil

Två funktioner kan aktiveras samtidigt och en fördelningsventilknapp tillåter aktivering av en ytterligare funktion.

Lyft- och brytvinkel/öppen grip

 

Tre funktioner

Tre funktioner kan aktiveras samtidigt.

Lyft- och brytvinkel och öppen grip

 

Tre funktioner plua fördelningsventil

Tre funktioner kan aktiveras samtidigt och en fördelningsventilknapp tillåter aktivering av en ytterligare funktion.

Lyft- och brytvinkel, öppen grip och höjdläge

 
Hydrauluttag
 
Hydraulspakar i hytten

Hydraulspakar i hytten

Hydrauluttag bak

Hydrauluttag bak

Med både två- och trefunktioners frontlastare har föraren all den kontroll som behövs för arbetet. En enkel och ekonomisk lösning är att ansluta hydraulslangarna till traktorn via bakre hydrauluttagen som är standardutrustning. Det är inte nödvändigt att montera ännu en ventil på traktorn. Bakre hydrauluttagen regleras antingen med de mekaniska hydrauluttagsspakarna på höger reglagekonsol, eller på Premium traktorer via de elektrohydrauliska reglagen på höger konsol eller på CommandARM™-konsolen.
Mekanisk lastarventil (M-LCV)
 
Knappar på mekanisk joystick

Knappar på mekanisk joystick

Den mekaniska joysticken är ett bekvämare sätt att arbeta med lastaren. Spakens utformning är testad och godkänd och säkerställer enkel kontroll och åtkomlighet till alla knapparna genom att hålla högsta ergonomiska standard. Med en mekanisk joystick kan två eller tre oberoende funktioner aktiveras samtidigt. Med en tvåfunktioners oberoende ventil, kan föraren t.ex. bryta skopan och samtidigt lyfta lastaren. I kombination med en fördelningsventil erbjuder den mekaniska joysticken tillvalet av tillfällig fördelning från en andra funktion till en tredje funktion. Den tillagda tredje funktionen gör det möjligt att öppna/stänga gripen som ofta används för att flytta ensilage och gödsel. En ring under handtaget gör att det finns ett låsläge. Det gör det möjligt för föraren att inaktivera funktionen. Den mekaniska lastarventilen (M-LCV) är placerad under hytten och tillåter ytterligare styrning av lastararbetet, och samtidigt använda de bakre hydrauluttagen.
Elektronisk lastarventil (E-LCV)
 
Elektrisk joystick för 6R miljösteg IIIB (eller tidigare)

Elektrisk joystick för 6R miljösteg IIIB (eller tidigare)

Den sofistikerade elektriska joysticken erbjuder föraren en ännu bekvämare och exaktare lastarhantering. Hydrauloljeflödet liksom lastarfunktionernas hastighet kan ställas in med den elektriska joysticken. Joysticken är placerad på armstödet eller på CommandARM™ reglagekonsolen och aktiverar upp till fem oberoende funktioner, plus fördelningsventilen, återgångsläget (RTP) och växlingsknapparna. Den elektroniska joysticken är inte kompatibel med växlingsknappar om joysticken redan används för funktioner med fördelningsventilen.
 
En extra knapp kan placeras i hytten för att aktivera lastdämpningen. En användarspärr gör det möjligt för föraren att inaktivera ventilen för att förhindra oavsiktlig användning.
Knappar på elektrisk joystick för 6M miljösteg IV

Knappar på elektrisk joystick för 6M miljösteg IV

Den kompakta elektriska joysticken erbjuder olika knappar för enkel och bekväm användning:
  1. Växlingsknappar
  2. Vippströmbrytare för tre oberoende funktioner
  3. Knapp för fördelningsventil, första funktion
  4. Lastdämpningsknapp
  5. Knapp för fördelningsventil, andra funktion
  6. Ej använd
  7. Låsa/låsa upp joysticken
Den elektriska joysticken på 5R erbjuder backning och växlingsknappar på joysticken

Den elektriska joysticken på 5R erbjuder backning och växlingsknappar på joysticken

Olika funktioner
 
 
KodSatsBeskrivning
3011 

Hydrauluttag 2F

 EC49258

Hydraulanslutningar för hydrauluttag 2F för 6X30 och 7X30 Premium

 BCC10051

Hydraulanslutningar för hydrauluttag 2F för 6105R–6125R (miljösteg III B), 6105M–6125M (miljösteg III B), 6MC/RC (miljösteg IV) och 6110R–6130R (miljösteg IV)

 BCC10061

Hydraulanslutningar för hydrauluttag 2F för 6130R–6210R (miljösteg III B), 6130M–6170M (miljösteg III B), 6110R–6130R (miljösteg IV) och 6135R–6215R (miljösteg IV)

 BCC10052

Hydraulanslutningar för hydrauluttag 2F för 6170R–6210R (miljösteg III B), 6170M (miljösteg III B) och 6135R–6215R (miljösteg IV)

 BCC10421

M-LCV 2F plus fördelningsventil (mekanisk lastarventil, två funktioner plus fördelningsventil) plus växlingsknappar för 6X00, 6X10, 6X20 och 6X30 Standard

 BCC10419

M-LCV 2F plus fördelningsventil (mekanisk lastarventil, två funktioner plus fördelningsventil) plus växlingsknappar för 6X30 Premium

 BCC10427

M-LCV 2F plus fördelningsventil (mekanisk lastarventil, två funktioner plus fördelningsventil) plus växlingsknappar för 6105M–6125M (miljösteg III B)

 BCC10426

M-LCV 2F plus fördelningsventil (mekanisk lastarventil, två funktioner plus fördelningsventil) plus växlingsknappar för 6130M–6150M (miljösteg III B)

 BCC10425

M-LCV 2F plus fördelningsventil (mekanisk lastarventil, två funktioner plus fördelningsventil) plus växlingsknappar för 6170M (miljösteg III B)

 BCC10438

M-LCV 2F plus fördelningsventil (mekanisk lastarventil, två funktioner plus fördelningsventil) plus växlingsknappar för 6105R–6125R (miljösteg III B)

 BCC10439

M-LCV 2F plus fördelningsventil (mekanisk lastarventil, två funktioner plus fördelningsventil) plus växlingsknappar för 6130R–6150R (miljösteg III B)

 BCC10431

M-LCV 2F plus fördelningsventil (mekanisk lastarventil, två funktioner plus fördelningsventil) plus växlingsknappar för 6170R–6210R (miljösteg III B)

 BCC10433

M-LCV 2F plus fördelningsventil (mekanisk lastarventil, två funktioner plus fördelningsventil) plus växlingsknappar för 6MC/RC (miljösteg III B)

 BCC10364

M-LCV 2F plus fördelningsventil (mekanisk lastarventil, två funktioner plus fördelningsventil) plus växlingsknappar för 6110R–6130R (miljösteg IV)

 BCC10369

M-LCV 2F plus fördelningsventil (mekanisk lastarventil, två funktioner plus fördelningsventil) plus växlingsknappar för 6135R–6155R (miljösteg IV)

 BCC10372

M-LCV 2F plus fördelningsventil (mekanisk lastarventil, två funktioner plus fördelningsventil) plus växlingsknappar för 6175R–6215R (miljösteg IV)

3012 

M-LCV 2F (mekanisk lastarventil, två funktioner)

3013 

M-LCV 2F plus fördelningsventil (mekanisk lastarventil, två funktioner plus fördelningsventil)

3014 

M-LCV 3F (mekanisk lastarventil, tre funktioner)

 BCC10422

M-LCV 3F (mekanisk lastarventil, tre funktioner) plus växlingsknappar för 6X00, 6X10, 6X20 och 6X30 Standard

 BCC10420

M-LCV 3F (mekanisk lastarventil, tre funktioner) plus växlingsknappar för 6X30 Premium

 BCC10424

M-LCV 3F (mekanisk lastarventil, tre funktioner) plus växlingsknappar för 7X30 Premium

 BCC10430

M-LCV 3F (mekanisk lastarventil, tre funktioner) plus växlingsknappar för 6105M–6125M (miljösteg III B)

 BCC10429

M-LCV 3F (mekanisk lastarventil, tre funktioner) plus växlingsknappar för 6130M–6150M (miljösteg III B)

 BCC10428

M-LCV 3F (mekanisk lastarventil, tre funktioner) plus växlingsknappar för 6170M (miljösteg III B)

 BCC10440

M-LCV 3F (mekanisk lastarventil, tre funktioner) plus växlingsknappar för 6105R–6125R (miljösteg III B)

 BCC10441

M-LCV 3F (mekanisk lastarventil, tre funktioner) plus växlingsknappar för 6130R–6150R (miljösteg III B)

 BCC10432

M-LCV 3F (mekanisk lastarventil, tre funktioner) plus växlingsknappar för 6170R–6210R (miljösteg III B)

 BCC10434

M-LCV 3F (mekanisk lastarventil, tre funktioner) plus växlingsknappar för 6MC&RC (miljösteg III B)

 BCC10365

M-LCV 3F (mekanisk lastarventil, tre funktioner) plus växlingsknappar för 6110R–6130R (miljösteg IV)

3023 

M-LCV 2F plus fördelningsventil (mekanisk lastarventil, två funktioner plus fördelningsventil) ‒ lastarpreparerad

3024 

M-LCV 3F (mekanisk lastarventil, tre funktioner) ‒ lastarpreparerad

3025 

E-LCV 2F/2F plus fördelningsventil (elektrisk lastarventil, två funktioner/två funktioner plus fördelningsventil) ‒ lastarpreparerad

3026 

E-LCV 3F (elektrisk lastarventil, tre funktioner) ‒ lastarpreparerad

3031 

Delar för aktivering av två funktioner (M-LCV 2F eller E-LCV 2F) ‒ lastarförberedd

3033 

Delar för aktivering av två funktioner plus fördelningsventil M-LCV ‒ lastarförberedd

3034 

Delar för aktivering av tre funktioner M-LCV ‒ lastarförberedd

3035 

Delar för aktivering av två funktioner plus fördelningsventil E-LCV ‒ lastarförberedd

3036 

Delar för aktivering av tre funktioner E-LCV ‒ lastarförberedd

 
Senast uppdaterad : 28-Sep-2018
 
[an error occurred while processing this directive]