Parallellföring
För John Deere R-serien frontlastare finns olika parallellföringssystem tillgängliga

För John Deere R-serien frontlastare finns olika parallellföringssystem tillgängliga

R-serien frontlastare finns tillgängliga utan parallellföring (NSL, ej Sverige), med mekanisk (MSL) eller hydraulisk (HSL) parallellföring, för att kunna anpassas till kundens olika behov och tillämpningar. För ytterligare komfort och precision kan frontlastare med NSL och MSL parallellföring utrustas med ett ESL-paket (elektronisk parallellföring) som inkluderar återgångsläge (RTP; Return To Position). Med återgångsläge kan föraren programmera och spara fyra redskapslägen som kan återkallas med joysticken. ESL standardpaket inkluderar en lastare utan parallellföring och återgångsläge, medan ESL premiumpaketet inkluderar mekanisk parallellföring med återgångsläge.

Med MSL och HSL parallellföring bibehåller redskapet samma nivå genom hela lyftrörelsen. Det behövs ingen manuell justering, vilket säkerställer lastararbeten utan materialförluster.

Parallellföring ‒ kompatibilitet

 
 

Utan parallellföring (NSL) (ej Sverige)

Mekanisk parallellföring (MSL)

Hydraulisk parallellföring (HSL)

ESL standardpaket

ESL premiumpaket

603R

X

X

X

   

623R

X

X

X

X

X

643R

X

X

X

X

X

663R

X

X

 

X

X

683R

 

X

   

X

Utan parallellföring (NSL) (ej Sverige)
 
NSL-frontlastare

NSL-frontlastare

NSL-frontlastare

NSL-frontlastare

Frontlastare utan parallellföring håller inte redskapet i nivå under lyftrörelsen. Föraren måste justera redskapet manuellt för att förhindra materialförluster. NSL-lastare rekommenderas för arbete med stora volymer, t.ex. spannmål, eftersom den stora bryt- och tippningsvinkeln underlättar materialhanteringen.
 
Med elektronisk parallellföring (ESL) standardpaket utrustas NSL-lastaren med en ytterligare egenskap, återgångsläge (RTP). En egenskap som gör att föraren kan programmera och spara fyra redskapslägen som kan återkallas med den elektriska joysticken. Föraren sparar lägena via CommandCenter™ reglagekonsolen och återkallar dem med joysticken.
 
Med ESL hålls redskapet i nivå elektroniskt.
 
Mekanisk parallellföring (MSL)
 
MSL-frontlastare

MSL-frontlastare

Den undermonterade mekaniska armens läge

Den undermonterade mekaniska armens läge

Med mekanisk parallellföring hålls redskapet i nivå under hela lyftrörelsen. För R-serien frontlastare är den mekaniska armen monterad under ramen, vilket gör lastaren kompaktare och ökar sikten. Det säkerställer högre lyftkapacitet och lastarens kinematik optimerar brytkraften. Lastare med mekanisk parallellföring är försedda med skoptiltcylindrar, vilket bidrar till snabbare förlopp och tömning. Mekanisk parallellföring rekommenderas för exempelvis arbete med ensilagebalar och gödsel.
 
Med elektronisk parallellföring (ESL) premiumpaket utrustas MSL-lastaren med en ytterligare egenskap, återgångsläge (RTP). En egenskap som gör att föraren kan programmera och spara fyra redskapslägen som kan återkallas med den elektriska joysticken. Föraren sparar lägena via CommandCenter™ reglagekonsolen och återkallar dem med joysticken.
 
Skoptiltcylinder

Skoptiltcylinder

För bästa produktivitet är det viktigt att kunna tömma skopan så fort som möjigt. Cylinderns utformning kan ha stor påverkan på cylinderförloppet, särskilt på lastare med mekanisk parallellföring.
 
Alla R-serien frontlastare med mekanisk parallellföring är försedda med tiltcylindrar. Cylindern har ett mindre deplacement i huvudänden, som gör det möjligt att tömma skopan mycket snabbare än med en standard cylinder.
Hydraulisk parallellföring (HSL)
 
HSL frontlastare

HSL frontlastare

Slavcylinderns läge på lastarramen

Slavcylinderns läge på lastarramen

Med HSL parallellföring bibehåller redskapet samma nivå genom hela lyftrörelsen. Oljeutbytet mellan slavcylindern och tiltcylindern gör att lastare med hydraulisk parallellföring får en konstant redskapsvinkel under lastarrörelsen. Slavcylinderns placering ger bättre sikt framåt och också extra kraft för lastararbetet. Precision och en optimerad brytvinkel gör HSL-lastarna till tillförlitliga och exakta verktyg för alla lastarabeten, men särskilt för tunga tillämpningar som flyttning av ensilage.
 
Tabell: Fördelar med olika parallellföringssystem
 
 

Utan ESL

Ej kompatibel med ESL

Med ESL

Funktionsbeskrivning

NSL (ej Sverige)

MSL

HSL

NSL

MSL

Optimerad sikt (övre lyftläget utan mekanisk arm)

+

+

+

+

+

Kompakt lastarram

+

  +

+

 
Exakt nivåreglering med skopa

Nej

Begränsad

+

+

+

Exakt nivåreglering med pallgaffel

Nej

+

+

+

+

Optimerad bryt-/tippvinkel

+

  +

+

 
Kontroll av brytvinkel vid full lyfthöjd för att förhindra att lasten tippas bakåt över traktorn

Nej

+

+

+

+

Brytkraft (brytvinkel)

Begränsad

+

+

Begränsad

+

Ökad lyftkapacitet (mekanisk arm eller slavcylinder)

Begränsad

+

+

Begränsad

+

Arbetsförlopp, brytvinkel

+

+

+

+

+

Arbetsförlopp, tippning

-

+

-

-

+

Arbetsförlopp, höjning/sänkning

+

+

+

+

+

Antal cylindrar

4

4

6

4

4

Ledpunkter (med smörjpunkter)

16

26

20

16

26

Sensorer

Nej

Nej

Nej

2

2

Möjlighet att spara fyra lägen

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja


Övertrycksventil
 
För mjukare och säkrare arbete skyddas lastaren och traktorn från övertryck i skoptiltcylinderna av en övertrycksventil (med mekanisk och hydraulisk parallellföring) T.ex. om skopan blockeras av ett kraftigt föremål vid planeringsarbete, tillåter övertryckventilen att skopan roterar runt föremålet.
 
KodSatsBeskrivning
2001 

Ingen parallellföring (NSL) (ej Sverige)

2002 

Mekanisk parallellföring (MSL)

 
Senast uppdaterad : 28-Sep-2018
 
[an error occurred while processing this directive]